Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwala Nr XXIV/157/2020 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok pdf 4.79 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/158/2020 w sprawie: przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych pdf 1,012.85 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/159/2020 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec pdf 2.42 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/160/2020 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf 872.65 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/161/2020 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności pdf 616.66 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/162/2020 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec pdf 1.93 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/163/2020 w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnowiec, w roku szkolnym 2020/2021 pdf 173.70 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwala Nr XXIV/164/2020 w sprawie: uznania skargi na działania Wójta Gminy z zasadną pdf 489.71 KB Bartłomiej Wójcik