Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała nr XVI/98/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok pdf 7.39 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/99/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026 pdf 3.75 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/100/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych pdf 246.22 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/101/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń poprzez zakup pojazdu specjalnego dla OSP w Gminie Tarnowiec" pdf 259.55 KB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/102/2019 w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych pdf 1.33 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/103/2019 w sprawie: utworzenia Samorządowego Żłobka w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec pdf 2.45 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/104/2019 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok pdf 2.63 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/105/2019 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farna Wiatrowa" w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik pdf 7.33 MB Bartłomiej Wójcik
Uchwała nr XVI/106/2019 w sprawie: rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów pdf 943.22 KB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 kwiecień 2021 10:15 Bartłomiej Wójcik