Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec:

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Gminy Tarnowiec:

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Gminy Tarnowiec składane w związku z wyborem na stanowisko:

Oświadczenie Wójta Gminy Tarnowiec:

Oświadczenie Zastępcy Wójta/sekretarza:

Oświadczenie Sekretarza:

Oświadczenie Skarbnika Gminy:

Oświadczenie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego:

Oświadczenie Kierownika Wydziału Gospodarczego:

Oświadczenie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy:

Oświadczenie Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej:

Oświadczenie Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej składane w związku z objęciem stanowska:

Oświadczenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury:

Oświadczenie Kierownika Gminnej Biblioteki w Tarnowcu:

Oświadczenia Dyrektorów Szkół:

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 26 marzec 2021 22:15 Bartłomiej Wójcik