Uprzejmie informuję, że w dniu 28 kwietnia 2022r. (tj. czwartek) o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się L Nadzwyczajna SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok,
    2. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
    3. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu tego handlu.
  4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Michał Dłuski