OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 października 2021r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XLII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za rok 2020.
 5. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za rok 2020.
 6. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok;
  2. stawek podatku od nieruchomości.
 8. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Przedstawienie strategii rozwoju Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Michał Dłuski