OBWIESZCZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lipca 2021r. (tj. wtorek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXXIX Nadzwyczajna SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
  7. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady
Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala