ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie §2 Postanowienia nr 31/2021 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Tarnowiec w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy, wybranego w przedterminowych wyborach, przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021r. zawiadamiam, że XXXVII Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021r. (tj. poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji Rady Gminy Tarnowiec.
  2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Tarnowiec przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
  3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Tarnowiec wybranego w wyborach zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.
  4. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Tarnowiec.

Przewodniczący
Rady
Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala