Uprzejmie informuję, że w dniu 30 października 2019r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec – Jedlicze -Potok w km 2+100- 2+305,4 ",
  2. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2019 rok,
  3. zmiany aglomeracji Tarnowiec,
  4. przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala

{phocadownload view=file|id=763|target=s}