Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2021 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Porządek posiedzenia:

  • Otwarcie wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec i stwierdzenie kworum.
  • Przyjęcie porządku posiedzenia.
  • Przedstawienie założeń ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1834.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. 2021 poz. 1960).

Wypracowanie stanowiska w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta gminy Tarnowiec oraz ustalenia wysokości diet dla Radnych i Sołtysów gminy Tarnowiec.

  • Sprawy różne.
  • Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec

Michał Dłuski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 17 listopad 2021 13:42 Bartłomiej Wójcik