Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowości Roztoki i Gliniczek pdf 83.94 KB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego GP.6733.21.2020 pdf 56.33 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie WOOŚ.420.4.9.2019.JK.151 pdf 987.71 KB Bartłomiej Wójcik
Stacja bazowa P4 Sp. z o.o. nr JSL7002D wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową GP.6733.21.2020 pdf 32.16 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym GN.11.6821.3.1.2019 pdf 88.53 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami postępowania scaleniowego dla uczestników scalania pdf 1.06 MB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i zapoznaniu się z materiałami przed wydaniem decyzji na budowę elektrowni fotowoltaicznej pdf 464.47 KB Bartłomiej Wójcik
Stacja bazowa P4 Spółka z.o.o. nr JSL 7002D wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową GP.6733.21.2020 pdf 37.17 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie WOOŚ.420.4.9.2019.JK.187 pdf 78.81 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GN.II.6821.3.1.2022 pdf 46.97 KB Bartłomiej Wójcik
Przebudowa linii kolejowej nr 108 Stróże-Krościenko od stacji Jasło do stacji Tarnowiec od km 46.330 do km 53.520 szlak od stacji Tarnowiec do stacji Jedlicze od km 54.220 do km 60.020 - RZ.RUZ.4210.48.2022JP pdf 82.11 KB Bartłomiej Wójcik
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowości Roztoki i Gliniczek GP.6733.1.2022 pdf 114.74 KB Bartłomiej Wójcik
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ŚK.6220.5.2022 pdf 59.65 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami postępowania scaleniowego dla uczestników scalania GN.6622.5.2018 pdf 95.36 KB Bartłomiej Wójcik
Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Roztoki WOOŚ.420.4.2.2022.KR.3 pdf 88.10 KB Bartłomiej Wójcik
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody z utworów trzeciorzędowych poprzez studnię wierconą zlokalizowaną na działce 421 obręb ewidencyjny 180511_2.0002. Czeluśnica RZ.ZUZ.2.4210.158.2022. PP pdf 56.33 KB Bartłomiej Wójcik
Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki GP.6733.21.2020 pdf 34.24 KB Bartłomiej Wójcik
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzenia wodnego, na likwidację rowu melioracyjnego R-Cz-30 wraz z przepustami w zakresie km 0+000-0+665, przebiegającego poprzez działki nr ewid. 525, 523, 522, 521, 520, 519 i 518 w obrębie ewidencyjnym 180511_2.0016. Umieszcz RZ.ZUZ.2.4210.179.2022.PP pdf 85.33 KB Bartłomiej Wójcik
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy ZagórzRewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz WOOŚ.420.19.1.2022. JK.9 pdf 163.94 KB Bartłomiej Wójcik
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie GN.II.6821.3.1.2022 pdf 49.72 KB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 18 styczeń 2022 08:21 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 marzec 2022 11:27 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16 marzec 2022 22:03 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 kwiecień 2022 14:52 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 kwiecień 2022 12:51 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 kwiecień 2022 11:06 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 kwiecień 2022 13:49 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 maj 2022 12:49 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 maj 2022 15:42 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 maj 2022 09:52 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 maj 2022 14:39 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 25 maj 2022 10:15 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 25 maj 2022 14:57 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 czerwiec 2022 08:56 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 czerwiec 2022 14:51 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 lipiec 2022 14:12 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 lipiec 2022 14:22 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 lipiec 2022 15:47 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 lipiec 2022 08:44 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 sierpień 2022 13:38 Bartłomiej Wójcik