W związku z organizacją w dniu 1 czerwca 2011 roku Gminnego Dnia Dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, Gminę Tarnowiec, Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, Telewizję Jasło, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Tarnowcu,  zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych z Terenu Gminy Tarnowiec do udziału w konkursie plastycznym pt. "Strażak Niosący Pomoc"

Regulamin konkursu Regulamin konkursu