Z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnowiec Nr 18/2010 z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych określonych w otwartym konkursie ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert podanym do publicznej wiadomości w dniu 24 lutego 2010 roku.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu z zatrudnieniem od 15 kwietnia 2010 r.

Informujemy, że zmianie uległ adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tarnowiec.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wraz z Agencją Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Jaśle  zaprasza na spotkanie informacyjno szkoleniowe.

Podkarpacki Ośrodek doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Zespół Doradców w Jaśle, Gminny Punkt Doradztwa w Tarnowcu zapraszają na szkolenie.

Ministerstwo Gospodarki przygotowało krótki film z instrukcją elektronicznego wypełnienia wniosku do ewidencji działalności gospodarczej.

Uprzejmie informuję, że w dniu 01 lutego 2010 r. (tj. poniedziałek) o godz. 13:30, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie XXXVIII sesja Rady Gminy Tarnowiec.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu informuje o realizacji w 2010 roku projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec”

Przypomina się, że zgodnie z umowami zawartymi na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Tarnowiec w 2009 r. należy do 15 stycznia 2010 r. złożyć w urzędzie Gminy w Tarnowcu rozliczenie końcowe.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę: Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych przeznaczonych do odzysku.