Informacja o wynikach pierwszego etapu postępowania konkursowego prowadzonego przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Tarnowiec do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.

Informujemy, że od dnia 1 X 2009 roku nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Tarnowcu. 

Urząd Gminy w Tarnowcu informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza Konkurs na Stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu dotycząca terminu składania wniosków na okres zasiłkowy 2009/2010

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu dotycząca tzw. „becikowego”

W związku udziałem gminy w pilotażowym programie „UCZEŃ NA WSI” - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie realizowanym przy Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przedmiotem zamówienia jest  "Remont urządzeń budowlanych - placów postojowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec w miejscowościach: Tarnowiec, Umieszcz, Roztoki i Wrocanka."

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przedmiotem zamówienia jest „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec”.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2009”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.