Gmina Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2022 roku.

Gmina Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku pod nazwą: Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych

PGZK Jasiel informuje, że w związku z decyzją Ministra Zdrowia o zamknięciu szkół i przejściu na naukę w formie zdalnej od dnia 01.02.2022r. do dnia 28.02.2022r. komunikacja autobusowa odbywać się będzie zgodnie z wakacyjnym rozkładem jazdy, tj. nie będą kursowały autobusy z oznaczeniem S i f.

Informujemy, że na rok szkolny 2022/2023 obowiązują następujące terminy oraz kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, a także publicznych szkół podstawowych.

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W dniu 05 stycznia 2022 r. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny od godziny 15:00 do godziny 17:00 a od godziny 17:00 do godziny 19:00 pod numerem telefonu: 516 906 936.

Informujemy, że dzień 7 stycznia będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Tarnowcu w zamian za święto przypadające w sobotę tj. dzień 1 stycznia 2022 r.

Informujemy, że 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) Urząd Gminy w Tarnowcu będzie nieczynny

Informacja w sprawie odśnieżania dróg gminnych

Gmina Tarnowiec informuje, że zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy w sezonie 2021/2022 będzie prowadzone przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. zo.o.

W celu dostosowania stanu technicznego obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego przypominamy właścicielom . zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 , poz. 1333) o ciążącym na nich obowiązku.