Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących w miejscowości Czeluśnica.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec.

Weź udział w ankiecie dotyczącej zapotrzebowania na usługi związane z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Tarnowiec.

Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Tarnowcu zaprasza na SZKOLENIE ROLNICZE Wypełnianie wniosków o przyznanie płatności za pomocą aplikacji eWniosekPlus

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle informuje, że w dniu 22 lutego 2019r. organizowane jest szkolenie dla zainteresowanych rolników w zakresie wymagań w rolniczym handlu detalicznym.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle przekazuje wykaz lekarzy weterynarii prowadzących praktykę na terenie powiatu jasielskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaśle przekazuje wykaz lekarzy weterynarii prowadzących praktykę na terenie powiatu jasielskiego

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Koło Łowieckie "Jarząbek" w Jaśle, Czeluśnica 130, 38–204 Tarnowiec informuję iż w dn. 12, 19 i 26 stycznia 2019 roku zostaną przeprowadzone polowania zbiorowe wielkoobszarowe w obwodzie 163 pk w godz. 8:00 – 16:00.

Uprzejmie informuję, że z dniem 01.01.2019 r. zostają zmienione godziny pracy w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowcu.