W celu uhonorowania rodziców "Medalami za zasługi dla obronności kraju", wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle zwraca się do rodziców, którzy troje i więcej dzieci odbyło służbę wojskową (dotychczas nie uhonorowanych medalem) z prośbą o kontakt listowny lub telefoniczny.

Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w Projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 25 września 2011r. na stadionie LKS w Skołyszynie odbędą się VI Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP powiatu jasielskiego.

Zapraszamy wszystkich miłośników kina na film Dariusza Jałońskiego "Wino truskawkowe" w ramach Jesiennego Kina Plenerowego.

W bieżącym roku wnioski na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objęte PRO W 2007-2013 będzie można składać od 26 września do 7 października. Pomoc adresowana jest do osób lub firm, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność tworząc mikroprzedsiębiorstwa na terenach wiejskich albo miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys., mieszkańców.

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że zmarł 27 sierpnia w rzeszowskim szpitalu Jan Kosiek, wieloletni piłkarz Jasielskiego Klubu Sportowego Czarni, Ludowego Klubu Sportowego Czeluśnica, a także Klubu Sportowego Karpaty Krosno. Miał 55 lat.

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektu „Stacji bazowej telefonii komórkowej PTK „Centertel” TARNOWIEC

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowcu w terminie do 15 września  2011 r. pokój nr 26.

Informujemy, że w wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektora budowlanego kładka w Gliniczku została wyłączona z użytkowania

W dniu 25 lipca na terenie Urzędu Gminy w Tarnowcu znaleziono klucz. Klucz można odebrać w sekretariacie urzędu.