Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu 17 maja zostały zakończone wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Tarnowiec. Na kolejną czteroletnią kadencję, dokonano wyboru władz we wszystkich sołectwach na terenie gminy.

W wyniku przeprowadzonych wyborów w 11 sołectwach Sołtysami po raz kolejny wybrano osoby, które dotychczas pełniły tą funkcję natomiast w pozostałych 6 nastąpiły zmiany.

Poniżej  przedstawiamy aktualny wykaz Sołtysów i składy nowo wybranych Rad Sołeckich w 17 miejscowościach naszej gminy:

Sołectwo Gliniczek

Sołtys: Pan Tadeusz Śmietana
Rada Sołecka:
1) Dubiel Augustyn
2) Gałuszka Łukasz
3) Garbacik Grażyna
4) Głowacki Andrzej
5) Grasela Stanisław
6) Królikowska Dorota
7) Śmietana Wioletta

Sołectwo Łubno Szlacheckie

Sołtys: Pan Stanisław Słupek
Rada Sołecka:
1) Gęgała Jan
2) Gronek Janusz
3) Kozubal Edyta
4) Laskoś Helena
5) Pikuła Paweł
6) Rak Antoni
7) Syrek Ryszard

Sołectwo Umieszcz

Sołtys: Pan Jan Muzyka
Rada Sołecka:
1) Dzwonkowicz Jacek
2) Chochołek Marta
3) Ginalski Eugeniusz
4) Lesiak Grzegorz
5) Okulski Bogdan
6) Styś Andrzej
7) Trznadel Zofia

Sołectwo Gąsówka

Sołtys: Pani Krystyna Lawera
Rada Sołecka:
1) Danicki Zygmunt
2) Gierlicka Magdalena
3) Jurasz Sabina
4) Pisz Bernard

Sołectwo Brzezówka

Sołtys: Pan Andrzej Gunia
Rada Sołecka:
1) Dobrowolski Robert
2) Gałuszka Krystyna
3) Jasiński Andrzej
4) Koza Zbigniew
5) Pawluś Marek
6) Pawłowska Barbara
7) Zygmunt Józef

Sołectwo Wrocanka

Sołtys: Pan Sławomir Chudy
Rada Sołecka:
1) Chudy Bogdan
2) Faber Kazimierz
3) Gajda Krystyna
4) Ochała Jan
5) Szufnarowski Włodzimierz
6) Szurek Marian
7) Urbanik Piotr

Sołectwo Sądkowa

Sołtys: Pani Teresa Pawłowska
Rada Sołecka:
1) Dłuski Józef
2) Godek Stanisław
3) Macek Teresa
4) Mędrek Paweł
5) Pawłowski Wojciech
6) Zoń Teresa

Sołectwo Łubienko

Sołtys: Pan Kazimierz Buratyn
Rada Sołecka:
1) Citak Marek
2) Gronkiewicz Anna
3) Kiełtyka Stanisław
4) Kozioł Grzegorz
5) Marchewka Jan
6) Pieknik Anna
7) Sajdak Stanisław

Sołectwo Łubno Opace

Sołtys: Pan Wiesław Wilk
Rada Sołecka:
1) Borończyk Krzysztof
2) Kobak Stanisława
3) Kozubal Julian
4) Wilk Józef

Sołectwo Potakówka

Sołtys: Pan Zdzisław Łopatkiewicz
Rada Sołecka:
1) Głowacki Dawid
2) Hap Dorota
3) Klekot Ryszard
4) Klocek Dariusz
5) Szczypińska Ewa

Sołectwo Nowy Glinik

Sołtys: Pan Józef Marek
Rada Sołecka:
1) Bartuś Renata
2) Marek Władysław
3) Olecha Zbigniew
4) Świszcz Bożena
5) Wojtasiewicz Wincenty
6) Zygmunt Wojciech
7) Żebracki Andrzej

Sołectwo Roztoki

Sołtys: Pani Krystyna Wietecha.
Rada Sołecka:
1) Kołek Genowefa
2) Piekarska Ewa
3) Ptaszek Łukasz
4) Roś Paweł
5) Szerląg Dariusz
6) Tomasik Eugeniusz

Sołectwo Tarnowiec

Sołtys: Pan Stanisław Lawera
Rada Sołecka:
1) Koerner Henryk
2) Kowalska Dorota
3) Machowski Józef
4) Pabian Danuta
5) Smyka Bartłomiej
6) Soboń Wawrzyniec
7) Wiśniowski Leszek

Sołectwo Łajsce

Sołtys: Pan Stanisław Krzysik
Rada Sołecka:
1) Nagi Stanisław
2) Syrek Józef
3) Trybus Kazimierz
4) Wiater Władysław

Sołectwo Glinik Polski

Sołtys: Pan Krzysztof Wiktorski
Rada Sołecka:
1) Betlej Jan
2) Biernacki Kazimierz
3) Gaweł Wiesław
4) Lechwar Ewa
5) Machowska Małgorzata
6) Rosół Józef
7) Wiśniowski Tomasz

Sołectwo Dobrucowa

Sołtys: Pan Władysław Sala
Rada Sołecka:
1) Barańska Ewa
2) Drożdż Marek
3) Lula Jarosław

Sołectwo Czeluśnica

Sołtys: Pani Irena Śmietana.
Rada Sołecka:
1) Grochowski Adam
2) Grzesiak Piotr
3) Kobak Lucyna
4) Kozicki Kazimierz
5) Majka Marcin
6) Śmietana Wiesław
7) Wyderka Andrzej

Dotychczasowym władzom sołeckim dziękujemy za 4 letni wkład pracy i zaangażowanie w rozwój miejscowości. Jednocześnie składamy serdeczne gratulacje wszystkim nowo wybranym Sołtysom oraz Radom Sołeckim i życzymy owocnej współpracy na następną kadencję.