Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w świetle Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Od dnia 1 września 2011 roku dziecko w wieku 5 lat będzie obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Obowiązek ten będzie rozpoczynał się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.  Zatem od 1 września 2011 roku  obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dotyczy już dzieci urodzonych w roku 2006.

W roku szkolnym 2011/2012 dzieci urodzone w roku 2005, które nie skorzystały z możliwości wcześniejszego pójścia do szkoły, będą miały obowiązek odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (art. 10 ww. ustawy). W roku szkolnym 2010/2011 dzieci urodzone w roku 2005 (jako 5-latki) miały bowiem prawo, a nie obowiązek, odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeżeli z tego prawa nie skorzystały, w roku szkolnym 2011/2012 jako 6-latki są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.