Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle z przykrością informuje, iż z dniem 16 września 2010 r. likwiduje kursowanie autobusów do miejscowości Glinik Polski oraz Łajsce. Uzasadnienie jest następujące: dużym spadkiem frekwencji pasażerów na wszystkich kursach wykonywanych do w/w miejscowości, z chwilą pojawienia się prywatnego przewoźnika, w związku z czym linie zaczęły przynosić dla Zakładu coraz większe straty, co stało się powodem decyzji o likwidacji kursów w w/w miejscowościach.