Decyzje środowiskowe o oddiaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Zręcin.

- Decyzje środowiskowe.

- Zawiadomienie

- Decyzja środowiskowa