Ministerstwo Gospodarki przygotowało krótki film z instrukcją elektronicznego wypełnienia wniosku do ewidencji działalności gospodarczej. Resort zaapelował do gmin o zamieszczanie go na stronach internetowych urzędów.Jak informuje Departament Gospodarki Elektronicznej, film dotyczy wniosku o wpis nowego przedsiębiorcy (EDG-1), zawiera jednak także informacje użyteczne dla przedsiębiorców składających inne zgłoszenia: zmiany wpisu, zawieszenia i zakończenia działalności gospodarczej. Plik został we wtorek zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki. Resort zachęca jednak także organy ewidencyjne do udostępniania filmu na własnych stronach internetowych.W specjalnym komunikacie ministerstwo informuje także, iż obecnie trwają prace nad modyfikacją wzoru wniosku. Zmiany będą miały charakter techniczny i porządkujący, przede wszystkim mają poprawić formularz wniosku w zakresie problemów zgłaszanych m.in. przez gminy.Jednocześnie w Ministerstwie Gospodarki opracowano aplikację mającą na celu przygotowanie danych w gminnych ewidencjach do przekazania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Obecnie trwają ostatnie testy tej aplikacji i w najbliższym czasie zostanie ona udostępniona.Uruchomienie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej planowane jest na dzień 1 lipca 2011 r.