Ogłoszenie o zamówieniu dostawa oleju napędowego i benzyny dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Ogłoszenie o wyborze oferty.