Informuje się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Tarnowcu". Projektowana inwestycja o długości 21000 mb ma na celu modyfikację istniejącej sieci gazowej i zapenienie dostawy gazu ziemnego odbiorcom komunalnym poprzez podniesienie ciśnienia gazu w sieci do 0,5MPa oraz wymianę techniczną wyeksploatowanej sieci gazowej.

Wójt Gminy Tarnowiec