ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 9 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. - o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 908), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

zwołuję ogólne zebranie uczestników scalenia
wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec.

Zebranie odbędzie się w dniu 10.11.2021 roku o godz. 17:00
w Domu Ludowym we wsi Czeluśnica.
Celem zebrania jest ustalenie składu Rady uczestników
scalenia.
Z uwagi na ważność spraw proszę o udział w spotkaniu.

Starosta

Adam Pawluś

PlikRozmiar
Pobierz plik (SKM_C3110211020130900.pdf)Zawiadomienie90 kB