Zarząd PGZK-Jasiel Sp. z o.o., informuje, że w związku z decyzja Prezesa Rady Ministrów o ograniczeniu nauczania w placówkach oświatowych oraz na podstawie bieżącej analizy przejazdów pasażerów z dniem 02.11.2020r. wprowadza n/w ograniczenia w wykonywanej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Tarnowiec:

Odjazd: Godz. odj. Przyjazd: Godz. przyjazdu:
Jasło 06:52 Potakówka 07:10
Potakówka 07:16 Jasło 07:44
Potakówka 14:16 Jasło 14:44
Jasło 16:29 Łubienko 17:05
Łubienko 17:05 Jasło 17:42
Jasło 17:17 Wrocanka 17:46
Wrocanka 17:47 Jasło 18:16

PGZK-JASIEL Sp. zo.o.
ul. Przemysłowa 6, 38-200 Jasło
tel. 13 4464027, fax: 13 4468976