W związku z podtopieniami studni na terenie Gminy Tarnowiec, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle informuje, iż mieszkańcy Gminy Tarnowiec mogą od 28.07 br. Przekazywać próbki wody ze studni przydomowych do bezpłatnych badań. Dotyczy tylko studni przydomowych, które stanowią dla mieszkańców jedyne źródło zaopatrzenia w wodę, a które uległy zalaniu bądź podtopieniu w wyniku przechodzących w ostatnim czasie intensywnych opadów atmosferycznych. Do badań tych mogą zgłaszać się osoby, które zgłosiły zalanie studni straży pożarnej.

Przyjmowanie próbek do badań będzie odbywało się wg następujących zasad:

  1. Próbkę do badań dostarcza właściciel studni, bądź osoba przez niego wskazana
  2. Próbka jest pobrana zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszego komunikatu
  3. Próbka jest dostarczona w sterylnym pojemniku o pojemności 100 ml jak na analizę moczu (do zakupienia w aptece)

UWAGA:

przed pobraniem próbki do badań, studnia, z której będzie pobierana musi być dokładnie wyczyszczona, zdezynfekowana, a woda ze środkiem dezynfekującym wypompowana, do zaniku zapachu chloru (w przeciwnym razie, badanie nie będzie wiarygodne)

Bezpłatne badanie można wykonać tylko jednorazowo!

{phocadownload view=file|id=918|target=s}