Od poniedziałku 27 kwietnia na placu targowym w Tarnowcu zostaje przywrócona możliwość handlu rolników i producentów roślin z terenu Gminy Tarnowiec.

Chcąc umożliwić mieszkańcom Gminy Tarnowiec dostęp do produktów rolnych Wójt Gminy Tarnowiec Jan Czubik informuje, że od poniedziałku 27 kwietnia na placu targowym w Tarnowcu zostaje przywrócona możliwość handlu rolników oraz producentów kwiatów i roślin.

Osoby korzystające z placu targowego zobowiązane są do bezwzględnego stosowania i przestrzegania środków bezpieczeństwa określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny. Liczba osób przebywających na placu targowym nie może być większa niż 3 osoby na jeden punkt handlowy. Sprzedający obowiązkowo, muszą być wyposażeni w maski zakrywające usta i nos oraz rękawiczki, w których obsługiwać będą klientów. Ponadto osoby sprzedające powinni rozkładać towary w taki sposób, aby klienci mogli zachować bezpieczną odległość między sobą.
W dalszym ciągu zakazem objęty jest handel innym asortymentem.

Urząd Gminy Tarnowiec