Gmina Tarnowiec informuje, że w związku z planowanym przystąpieniem do przebudowy drogi gminnej nr 113752R Wrocanka-Potakówka, nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu od dnia 09.03.2020r. na w/w drodze.

Roboty wykonywane będą odcinkami, prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.