OGŁOSZENIE
drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr ewid. 290/1 zlokalizowanych w miejscowości Wrocanka w ilości 4 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita to 6,52 m3, cena wywoławcza wynosi 237,00 zł do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %.

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 8 stycznia 2020r. o godzinie 9:15.

{phocadownload view=file|id=774|target=s}

{phocadownload view=file|id=782|target=s}