Gmina Tarnowiec informuje, że w związku z dniem Wszystkich Świętych ulega zmianie organizacja ruchu od dnia 29.10.2019r. do 04.11.2019r. dla następujących dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Tarnowiec:

  1. droga powiatowa nr 1847R relacji Szebnie  – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec  w km 4+100 – 4+310 oraz km 4+370 – 4+460
  2. droga powiatowa nr 1850R relacji Jasło – Łajsce – Zręcin w miejscowości Czeluśnica km 4+950 – 5+250
  3. droga powiatowa nr 1850R relacji Jasło – Łajsce – Zręcin w miejscowości Łubno Opace km 15+100 – 15+300

Zmiana organizacji ruchu nastąpi w obrębie cmentarzy w miejscowościach Tarnowiec, Czeluśnica oraz Łubno Opace i polegać będzie na wprowadzeniu zakazów zatrzymywania i postoju – oznaczenie zakazu znakami B-36 i T25a.

Po dniu 04.11.2019r. zostanie przywrócona dotychczasowa organizacja ruchu.