Utrudnienia w ruchu kołowym pojazdów na drodze Dobrucowa - Brzezówka "Przez las" w dniach 14-26 listopad 2016r.

Utrudnienia w ruchu

Od 14 listopada Wykonawca robót  rozpocznie prace związane z przebudową odcinka drogi Dobrucowa – Brzezówka "Przez las" na dz. nr ew. 194 w km 0+250 – 1+350. Prace związane będą z przebudową odcinków w/w drogi jak również z wykonaniem podbudowy i ułożeniem warstwy bitumicznej. Roboty potrwają do 26 listopada. W związku z przewidywanymi utrudnieniami, apelujemy do kierowców o wyrozumiałość i wybieranie innych alternatywnych objazdów.