Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu informuje, że od dnia 1 listopada 2015 r. kryterium uprawniające do świadczeń rodzinnych wynosi 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dnia 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15.05.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych regulująca zasady przyznawania świadczeń w obniżonej kwocie w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (tzw. złotówka za złotówkę). W celu ustalenia uprawnień do świadczeń na nowych zasadach wnioski składać należy od dnia 1 stycznia 2016 r.

Również dnia 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące nowego rodzaju świadczenia – świadczenia rodzicielskiego (dla rodziców nie pozostających w zatrudnieniu).

Szczegóły przyznawania świadczeń oraz wnioski do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowcu – pokój nr 27.