Wójt Gminy Tarnowiec informuje wyborców, że w dniu 16 kwietnia 2015 zostały sporządzone spisy wyborców do Wyborów Prezydenckich zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2015 roku każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Sprawdzenia można dokonać w Urzędzie Gminy w Tarnowcu pokój nr 16 w godzinach pracy urzędu.

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy. Polega ono na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie.

Wójt Gminy Tarnowiec
Jan Czubik