Informator Gminy Tarnowiec nr 1/2015. W numerze m.in.:

  1. Promesa dla Gminy Tarnowiec
  2. Wybory sołtysów sołectw Gminy Tarnowiec
  3. III Sesja Rady Gminy Tarnowiec
  4. Odznaczenie za Zasługi dla Obronności Kraju
  5. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
  6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tarnowiec za 2014r.
  7. Przyłączenia do kanalizacji