Otwarty Konkurs Ofert na Wspieranie Realizacji Zadań Publicznych Gminy Tarnowiec w Zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2014 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieracie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.