Wójt Gminy Tarnowiec uprzejmie informuje, że na terenie miejscowości Tarnowiec będzie realizowana „Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii" prowadzona przez uczniów Zespołu Szkół w Tarnowcu wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki. Uczniowie będą odwiedzać mieszkańców i przekazywać wiedzę o korzyściach jakie przynoszą odnawialne źródła energii. Bardzo prosimy o życzliwe przyjmowanie uczniów.

Wójt Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik