Wójt Gminy Tarnowiec informuje, że Rada Gminy na XXVII Sesji w dniu 17 grudnia 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XXVII/183/2012 w sprawie podziału Gminy Tarnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.). W załączeniu przedmiotowa uchwała wraz z załącznikiem.