Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr. 80 poz. 717 z późn. zm.),

Wójt Gminy Tarnowiec

informuje, że w dniu 10.10.2012r. zostało ponownie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektu „Stacji bazowej telefonii komórkowej PTK „Centertel” TARNOWIEC polegającej na:

  • budowie wieży kratowej o wysokości 52,5m n.p.t. pod instalację telefonii komórkowej,
  • ułożeniu kabli antenowych łączących anteny zawieszone na wieży z urządzeniami stacji umieszczonymi w kontenerze telekomunikacyjnym,
  • usytuowaniu kontenera telekomunikacyjnego posadowionego na gruncie u podnóża wieży o wymiarach 2,5mx4m i wysokości nie przekraczającej 3m,
  • montażu anten sektorowych : BSA005 GSM 900 - 6szt. zawieszonych na poziomie 49m n.p.t., i BSA 001 GSM 1800 - 3szt. zawieszonych na poziomie 46m n.p.t. oraz anteny radioliniowej RLA 23-03 zawieszonej na poziomie 43m n.p.t.

zlokalizowanej na działce nr.ewid. 278/1 położonej we wsi Umieszcz gm. Tarnowiec.

Informuje się, że każdy ma prawo do zapoznania się z wnioskiem Inwestora, aktami przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec pokój nr. 8 i zgłoszenia ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w ciągu 14 dni od daty wywieszenia Obwieszczenia.

Wójt Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik