Komunikat z dnia 13.08.2012 r. z godz. 22.20 w związku z pożarem w zakładzie Grupy. Nowy Styl w Jaśle

W związku z posiedzeniem Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Jaśle oraz służb współuczestniczących w prowadzonych działaniach związanych z pożarem na terenie zakładu Grupy Nowy Styl w Jaśle Informujemy, że nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia związanego z tym zdarzeniem. Przed godziną 20.00 pożar został opanowany. Prewencyjnie zalecono mieszkańcom tych terenów przez który przemieszczał się dym pochodzący z pożaru pozamykanie okien. Na podstawie oględzin miejsca zdarzenia nie potwierdzono, że do środowiska przedostały się toksyczne związki chromu i niklu, które znajdowały się w tym zakładzie, Gryzący, czarny dym, który wydobywał się do około godziny 19.30, pochodził głównie z palących się elementów wykonanych z tworzywa sztucznego, papy i materiałów izolacyjnych. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez odpowiedzialne służby (w tym m.in. Państwową Straż Pożarną, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Jaśle, Straż Miejską) oraz prowadzone są konieczna badania. W sytuacji wystąpienia zagrożenia wszelkie konieczne działania będą podejmowane natychmiast w uzgodnieniu z oficerem dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Burmistrz miasta Jasła
Andrzej Czarnecki