Zgodnie z otrzymanym zgłoszeniem, informuję mieszkańców wsi Łajsce, Łubienko że będą przeprowadzane roboty geologiczne dla rozpoznania podłoża gruntowego dla planowanej budowy Farmy wiatrowej „Świerchowa 1” w miejscowościach Łajsce, Łubienko.
Planowany termin rozpoczęcia prac: 2012-01-16.
Planowany termin zakończenia: 2012-04-30.
Wójt Gminy
Bogusław Wójcik