W dniach 17-19 października 2011 r. w Sopocie odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pt. „Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji – od juniora do seniora”.

Głównym celem konferencji było podjęcie dyskusji o roli i potencjale mobilności edukacyjnej w kształceniu formalnym oraz pozaformalnym. Uczestnicy dyskutowali o metodach lepszego wykorzystania rezultatów mobilności dla rozwoju społecznego i stworzenia zaplecza instytucjonalnego gwarantującego mobilności doskonałą jakość. Podczas spotkania zostały też przedstawione systemy i narzędzia rozwijające programy kształcenia wielokulturowego.

Wśród uczestników  konferencji znalazły się osoby zainteresowane rozwojem instytucji edukacyjnych oraz doskonaleniem programów i metod kształcenia z wykorzystaniem międzynarodowej mobilności edukacyjnej, w tym:

- przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego

- członkowie Komitetów Programów LLP i MwD,

- eksperci CEDEFOP,

- przedstawiciele zagranicznych i krajowych instytucji oświatowych działających w obszarze edukacji i szkoleń,

- przedstawiciele instytucji szkolnictwa wyższego,

- przedstawicieli centralnej i lokalnej administracji oświatowej oraz władz samorządowych,

- osoby odpowiedzialne za tworzenie programów i metod kształcenia i narzędzi potwierdzania kwalifikacji oraz wielu innych gości

Ważnym akcentem w trakcie konferencji było wręczenie nagród w konkursie EDUinspiracje na najlepszy projekt programu „Uczenie się przez całe życie” związany z mobilnością.

Konkurs odbywał się pod hasłem ,,Mobilność od juniora do seniora”, a jego organizatorem była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie się przez całe życie”. Zadaniem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów realizowanych w ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie” w celu upowszechniania

i dalszego wykorzystania przykładów dobrej praktyki – rezultatów projektów najwyższej jakości. Zadaniem tegorocznej edycji konkursu było ukazanie znaczenia mobilności

w procesie uczenia się przez całe życie, a także wskazanie wartościowych projektów pod kątem realizowanej w nich mobilności – indywidualnej bądź instytucjonalnej.

Na konkurs wpłynęło łącznie 189 zgłoszeń. Po ocenie formalnej dokonanej w Narodowej Agencji Programu ,,Uczenie się przez całe życie” przekazano do oceny ekspertów zewnętrznych 134 projekty, spośród których najwyżej ocenione, zostały rekomendowane Kapitule Konkursowej, w skład której zaproszeni zostali przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kapituła Konkursowa na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2011 roku dokonała rozstrzygnięcia konkursu i wyłoniła łącznie 6 laureatów w dwóch kategoriach oraz przyznała wyróżnienia 12 projektom.

W kategorii indywidualnej trzecie miejsce i nagrodę otrzymał Piotr Sikora - Zastępca Wójta Gminy Tarnowiec, za projekt mobilności indywidualnej Trzy razy T – teoria, nauczanie, technologie: nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Mobilność indywidualna odbyła  się  w październiku 2010 roku w Turcji i po wcześniejszych wizytach w Niemczech, Norwegii i Portugali, była czwartym projektem zrealizowanym przez laureata.  Zdjęcia z wizyty studyjnej w Turcji

DSC_3884.JPGDSC_2528.JPGDSC_3374.JPGDSC_3783.JPGDSC_2508.JPGDSC_3222.JPG00001.jpgDSC_3215.JPGDSC_2393.JPGDSC_3155.JPGDSC_2600.JPGzdjecie333.jpgDSC_2677.JPGDSC_2486.JPGDSC_3167.JPGDSC_2632.JPGDSC_2750.JPG00002.jpgDSC_3373.JPGDSC_2924.JPGDSC_3856.JPGDSC_2567.JPGDSC_2941.JPGDSC_2629.JPGDSC_2707.JPG