Delegaci Austriackiego Czarnego Krzyża z wizytą w Tarnowcu

W dniu 17 października Gminę Tarnowiec odwiedziła delegacja Austriackiego Czarnego Krzyża oraz członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego w województwie lubelskim.

Kondolencje

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p.Małgorzaty Adamskiej-Chmiel, Zastępcy Burmistrza Miasta Jasła W chwilach żałoby, bólu i cierpienia łączymy się w modlitwie i składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, Przyjaciołom, Współpracownikom i Bliskim Zmarłej.

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wójt Gminy Tarnowiec informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze życzenia wszelkiej  pomyślności w pracy zawodowej oraz spełnienia w życiu osobistym.

Zarządzenie Nr 116/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Inwestycje drogowe na terenie Gminy Tarnowiec

Na terenie gminy Tarnowiec prowadzonych jest obecnie wiele inwestycji drogowych. Prace prowadzone są w ciągu dróg powiatowych przy wspólnym zaangażowaniu Powiatu Jasielskiego oraz Gminy Tarnowiec. 

Podpisanie umowy na wykonanie prac w zabytkowym Dworze Pilińskich w Tarnowcu

W dniu 11 października 2023 roku, Gmina Tarnowiec podpisała umowę z wykonawcą - firmą BUDITREX Sp. z o.o. - na wykonanie prac w zabytkowym Dworze Pilińskich.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – infrastruktura społeczna

Gmina Tarnowiec z kolejnym dofinansowaniem! W ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład, udało się nam pozyskać środki w wysokości 850 000,00 zł na Modernizację budynku o funkcji społecznej i dla OSP w miejscowości Wrocanka.

28 września 2023r na stadionie piłkarsko-lekkoatletycznym w Czeluśnicy odbyły się międzyszkolne zawody lekkoatletyczne w trójboju i czwórboju, w których wystartowały reprezentacje ze szkół podstawowych z Czeluśnicy, Łajsc, Łubna Szlacheckiego, Łubienka, Nowego Glinika oraz Tarnowca.

Kolejne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnowiec zostały doposażone w sprzęt.