Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 lipca 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, świętowało w gminie Tarnowiec 19 par, które wyraziły zgodę na wystąpienie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie okolicznościowych medali.

W dniu 27 czerwca 2022r. odbyła się LII sesja Rady Gminy Tarnowiec podczas której Wójt Gminy Tarnowiec Wiktor Barański otrzymał od Rady Gminy wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

W dniach 25-26.06.2022 odbyła się kolejna edycja cyklicznej imprezy Dni Otwartych Drzwi Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. 26.06 w wydarzeniu udział wzięło około 50 osób z terenu Gminy Tarnowiec – rolników, pszczelarzy, hodowców, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.

24.06.2022 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbyło się uroczyste wręczenie nagród Wójta Gminy Tarnowiec dla uzdolnionych uczniów – mieszkańców Gminy Tarnowiec.

W miesiącu czerwcu zakończono prace związane z przebudową boiska przy Niepublicznym Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czeluśnicy.

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2022 roku odbywać się będzie po wcześniejszym złożeniu zgłoszenia odbioru odpadów. Druki zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon dostępne są w załącznikach oraz w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec. Powyższe zgłoszenia przyjmowane będą do 31 sierpnia 2022 r. 

13.06.2022 w Urzędzie Gminy Brzyska odbyło się spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Norbertem Kaczmarczykiem. W spotkaniu uczestniczyła Pani Poseł Maria Kurowska, oraz samorządowcy i mieszkańcy z terenu powiatu Jasielskiego.

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki"

Szanowni Państwo zapraszam mieszkańców gminy, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych oraz sąsiednie gminy  i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI”  NA LATA 2022-2030. 

Kondolencje

Panu Bogdanowi Rzońcy Posłowi do Parlamentu Europejskiego wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy – Ireny Rzońcy

składają

Wójt Gminy Tarnowiec oraz Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec