05.11.2021 r. uroczyście otwarto most na Jasiołce, który połączył Gminę Tarnowiec z Gminą Jedlicze.

W miesiącu październiku ukończono prace związane z zadaniem pn „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz mostem na rzece Jasiołka“.

Wójt Gminy Tarnowiec Wiktor Barański oraz Burmistrz Jedlicza Jolanta Urbanik zapraszają mieszkańców na uroczyste otwarcie nowo wybudowanego mostu na rzece Jasiołka.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Tarnowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 787 034 zł.

W niedzielę 24.10.2021 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu odbyło się zebranie członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnowiec, podczas którego wybrano nowego Prezesa oraz Zarząd OSP.

W miejscowości Tarnowiec przy drodze powiatowej ustawiono radarowe wyświetlacze prędkości.

Zakończono prace związane z zadaniem pn. „Zagospodarowanie otoczenia szkół publicznych z terenu Gminy Tarnowiec – SP Tarnowiec i SP Łubno Szlacheckie”:

W dniu 12 października 2021 podpisano umowę na realizację inwestycji związanej z przebudową budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu.

W sobotę 9.10.2021 w Czeluśnicy odbyły się międzygminne ćwiczenia jednostek PSP oraz OSP pod kryptonimem ERKO 2021.

Dnia 28 września br. w Tarnowcu spotkali się sołtysi i Koła Gospodyń z powiatów: przemyskiego, brzozowskiego i naszego jasielskiego, z gminy Nowy Żmigród i gminy Tarnowiec.