Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec

W imieniu organizatorów Wyścigu kolarskiego Zagłębie Ambitnej Turystyki Road Maraton informujemy, że został on odwołany.

We wtorek 13.09 uczniowie z Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowym Gliniku w ramach lekcji Wychowania Fizycznego udali się na stadion piłkarsko-lekkoatletyczny do Czeluśnicy.

W dniach 10-11 września 2022 r. odbył się XII Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu w którym uczestniczyły przedstawicielki KGW z Gminy Tarnowiec.

Szczepienie lisów

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii: Informuję o planowanej w terminie 22 września - 1 października 2022 r. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Informujemy mieszkańców Gminy Tarnowiec, że w niedzielę 18.09 miejscowości Brzezówka, Tarnowiec, Umieszcz, Glinik Polski, Łajsce znajdą się na trasie wyścigu kolarskiego Zagłębie Ambitnej Turystyki Road Maraton. Zachęcamy do aktywnego kibicowania rywalizującym sportowcom i informujemy o czasowych utrudnieniach w ruchu związanych z wyścigiem w godzinach 12:10 - 13:10.

Diia.pl elektroniczny dokument

Diia.pl jest elektronicznym dokumentem, pozwalający potwierdzić tożsamość osób, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego br.

XII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze

W niedzielę 04.09.2022r. na stadionie lekkoatletycznym przy Zespole Szkół w Trzcinicy odbyły się powiatowe zawody sportowo pożarnicze. Po 3 latach przerwy do rywalizacji przystąpiło rekordowe 29 drużyn OSP i MDP z terenu powiatu Jasielskiego. Naszą Gminę w kategorii MDP chłopców reprezentowała MDP działająca przy GOK i OSP w Tarnowcu, a grupie seniorów wystartowała drużyna OSP Tarnowiec, która okazała się najlepsza podczas zawodów szczebla gminnego.

Nowa linia komunikacyjna na trasie Jasło - Nowy Glinik - Glinik Polski - Tarnowie

Gmina Tarnowiec informuje, że przy współpracy z PGZK w Powiecie Jasielskim oraz MKS w Jaśle uruchomiona została nowa linia komunikacyjna na trasie Jasło - Nowy Glinik - Glinik Polski - Tarnowiec.

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 listopada 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.