W dniu 12 października 2021 podpisano umowę na realizację inwestycji związanej z przebudową budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu.

W sobotę 9.10.2021 w Czeluśnicy odbyły się międzygminne ćwiczenia jednostek PSP oraz OSP pod kryptonimem ERKO 2021.

Dnia 28 września br. w Tarnowcu spotkali się sołtysi i Koła Gospodyń z powiatów: przemyskiego, brzozowskiego i naszego jasielskiego, z gminy Nowy Żmigród i gminy Tarnowiec.

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Wójt Gminy Tarnowiec informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

W poniedziałek 4 października 2021 roku w Krośnie oficjalnie zakończono I etap projektu pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego”. Realizowany był przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny - w ramach współpracy 28 samorządów – w tym Gminy Tarnowiec.

Gmina Tarnowiec zakończyła realizacje zadania pn.”Modernizacja Domu Ludowego w Roztokach wraz z otoczeniem i wyposażeniem.” Zadanie było współfinansowane  z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

Stadion Piłkarsko Lekkoatletyczny w Czeluśnicy

Informujemy, że od dnia 1 października 2021 roku Stadion Piłkarsko Lekkoatletyczny w Czeluśnicy będzie ogólnodostępny. W dniach 1 – 3 października korzystanie z obiektu możliwe będzie w godzinach - 9:00 – 20:00.

W poniedziałek 20.09.2021r. Druhowie z OSP w Tarnowcu odebrali fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault D16.

W niedzielę 19.09.2021r oficjalnie otwarty został stadion piłkarsko – lekkoatletyczny w Czeluśnicy.

W miesiącu sierpniu zakończono prace inwestycyjne w miejscowości Czeluśnica związane z rozbudową istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą.