W miesiącu lipcu zakończono prace związane z modernizacją parku w Tarnowcu.

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Tarnowiec

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Tarnowiec (osoby fizyczne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, JST) na indywidualne, bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich.

Wyścig kolarski

W naszej Gminie wyścig przejeżdża przez miejscowości ŁUBNO OPACE – ŁUBNO SZLACHECKIE – ŁAJSCE Na czas wyścigu drogi będą czasowo wyłączone z ruchu.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Mając na uwadze rosnącą ilość odpadów, oraz brak środków na pokrycie bieżących wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych konieczna była zmiana obowiązującej stawki za odpady komunalne.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnowiec Nr XXXVIII/268/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 12 lipca 2021 r. poz. 2529) od 1 sierpnia 2021r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" w miesiącu SIERPNIU będzie czynny w następujących godzinach

Od 1 lipca br. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Uchwała antysmogowa

Czy wiesz że do 1 stycznia 2022 r. musisz wymienić stary, pozaklasowy kocioł (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012) jeśli używasz go powyżej 10 lat od daty jego produkcji lub nie posiada on tabliczki znamionowej? Ten obowiązek wynika z Uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie województwa podkarpackiego od 1 czerwca 2018r., przyjętej przez Sejmik Województwa w dniu 23 kwietnia 2018r. (Uchwała Nr LII/869/18).

21 czerwca podczas XXXVII Sesji Rady Gminy Tarnowiec Wiktor Barański odebrał zaświadczenie o wyborze na urząd Wójta Gminy Tarnowiec oraz złożył uroczyste ślubowanie. „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”, dodając na końcu formułę „Tak mi dopomóż Bóg.”

Otwarcie Punktu Informacyjno – konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze" w Gminie Tarnowiec

Informujemy mieszkańców Gminy Tarnowiec, że na mocy porozumienia zwartego pomiędzy Gminą Tarnowiec a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dniem 14 czerwca 2021r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, wejście od strony kościoła, rozpoczyna działalność Punkt Informacyjno – konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"

13 czerwca wybory przedterminowe Wójta Gminy Tarnowiec

W najbliższą niedzielę 13 czerwca 2021r. odbędą się wybory przedterminowe Wójta Gminy Tarnowiec. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 21:00.