Każdy może zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL.

Numer PESEL można zastrzec elektronicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy w Tarnowcu albo w placówce bankowej oraz na poczcie. Od 17.11.2023 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 7.7.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym w miejscowości Potakówka!

Uwaga kierowcy! Informujemy, że w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze - Potok w km 8+112 – 8+550 w miejscowości Potakówka" w dniach 22 i 23.11.2023 r. na ww. odcinku drogi prowadzone będą roboty budowlane uniemożliwiające przejazd po drodze.

Ankieta mieszkańców z Gminy Tarnowiec

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w naszych ankietach  dotyczących diagnozy zagrożeń społecznych! Twoja opinia jest niezwykle ważna i może pomóc nam zrozumieć problemy, które wpływają na nasze społeczeństwo. Twoja anonimowość jest gwarantowana, więc możesz być szczery i otwarcie wyrazić swoje poglądy. Im więcej osób weźmie udział, tym lepiej będziemy w stanie działać na rzecz poprawy naszej wspólnoty. Twoja chwila to dla nas cenny wkład w budowę lepszego jutra.

Gmina Tarnowiec zakończyła realizację zadania pt.: "Prace modernizacyjne w Domu Ludowym w Roztokach". Zadanie było współfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

Profilaktyka 40 Plus

Wójt Gminy Tarnowiec we współpracy z Centrum Medycznym MEDYK z Rzeszowa, przeprowadzi w dniach 25 i 26 listopada na terenie Gminy realizację Programu " Profilaktyka 40 Plus", który jest skierowany do mieszkańców po 40 roku życia. W ramach akcji, każda osoba może raz w roku wykonać bezpłatne badania profilaktyczne. Jest to pakiet badań laboratoryjnych, który pokazuje jaki jest aktualny stan zdrowia badającej się osoby.

Drogi dojazdowe do pól po przebudowie

W miejscowości Tarnowiec i Wrocanka zakończyły się prace związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W miejscowości Tarnowiec na drodze o dz. nr ewid. 1134/5 wykonano przebudowę drogi o długości 100m.  Wartość przebudowy drogi wyniosła 34 700,00 zł. W miejscowości Wrocanka na drodze o dz. nr 765 wykonano prace w większym zakresie, gdyż modernizacja objęła cały odcinek drogi a teren był bardziej zdegradowany. Wartość przebudowy drogi wyniosła 133 320,00 zł.

Film promujący Gminę Tarnowiec

Z wielką przyjemnością prezentuję Państwu pierwszy film promujący naszą gminę, ukazujący jej piękno. Gmina Tarnowiec, to wspaniali Mieszkańcy, bogata historia, ciekawe miejsca do rozwijania swoich pasji.  Film obrazuje najważniejsze miejsca, główne wydarzenia, historię i ludzi.

Parking w Tarnowcu - informacja

Wójt Gminy Tarnowiec zwraca się z prośbą do użytkowników parkingu przy parku Gminnym w Tarnowcu (naprzeciw przedszkola) o parkowanie samochodów w miejscach, w których nie będą one utrudniały wjazdu na parking pojazdów komunikacji publicznej (autobusów).

"Matematyka na zielono" w Szkole Podstawowej w Tarnowcu

Miło nam poinformować, że nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu „Matematyka na zielono” realizowanego we współpracy z mFundacją mBanku. Jest to program mający na celu pokazanie, że matematyka pomaga w zrozumieniu otaczającego nas świata, a w trakcie jego realizacji uczniowie przekonają się, że lekcje matematyki to nie tylko wzory i równania, ale również nauka argumentacji i wnioskowania. Realizacja zadań zawartych w projekcie stwarza okazję na rozbudzenie w uczniach ciekawości świata i pokazanie, że matematyka towarzyszy nam w życiu codziennym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu” Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.