16 czerwca 2023 r. klasy Va, Vb, VIa oraz VII wzięły udział w wycieczce do Tyńca i Ogrodzieńca korzystając z dofinansowania w kwocie 5000 zł, w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki – „Poznaj Polskę”.

Zakorzenione – liderki dla środowiska

Zakorzenione to program edukacyjny skierowany do sołtysek i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, które mają pomysły na działania na rzecz środowiska w swoich miejscowościach. Projekt adresowany jest do mieszkanek województw z południowej i wschodniej Polski, Kaszub i wschodniej części Mazowsza. Założeniem programu jest wspieranie inicjatyw, które angażują lokalną społeczność w podejmowanie przedsięwzięć na rzecz przyrody i środowiska. Nabór na projekty trwa do 2 lipca 2023 roku.

19.06.2023 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu Panie z 8 Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Tarnowiec, zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymały wsparcie w postaci sprzętów kuchennych.

Informujemy mieszkańców Gminy Tarnowiec, że istnieje możliwość zakupu węgla sortu: orzech i kostka w Gminie Jasło w cenie 1850 zł/brutto za tonę.

W dniu 15.06.2023 gościliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu Sędzie Annę Marię Wesołowską.

5 czerwca 2023r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gliniku Polskim odbył się jubileuszowy XX gminny konkurs recytatorski i plastyczny "Twórczość Marii Konopnickiej w słowach i obrazach"

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

21 czerwca br. z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości współpracującej z Europolem odbędzie się V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów.

Kondolencje

Najgłębsze wyrazy żalu i współczucia oraz słowa otuchy dla Pani Małgorzaty Fryc z powodu śmierci MAMY Ś. P. Krystyny Bonar składają: Agata Augustyn – Wójt Gminy Tarnowiec wraz z pracownikami urzędu gminy i wszystkich podległych jednostek, Jarosław Pękala - Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec wraz z Radnymi, Sołtysi.

Kampania informacyjno – edukacyjna

Przez najbliższe miesiące, mieszkańców będą odwiedzać „przy furtce” doradcy domowi – uczniowie szkół podstawowych. Ich zadaniem będzie przekazanie informacji jak dbać o środowisko, jakie znaczenie mają obszary zieleni, co to są zmiany klimatu oraz zorientowanie się jakie są Państwa uwagi co do tych zagadnień.

Kondolencje

Panu Józefowi Markowi – Sołtysowi wsi Nowy Glinik wyrazy najgłębszego współczucia oraz szczere kondolencje z powodu śmierci Mamy składają: Agata Augustyn – Wójt Gminy Tarnowiec, Jarosław Pękala – Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec, Radni Gminy Tarnowiec, Pracownicy Urzędu Gminy w Tarnowcu