Realizacja inwestycji na terenie gminy Tarnowiec

Jedną z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w naszej gminie jest oddanie do użytkowania zmodernizowanej Szkoły Podstawowej w Tarnowcu. Zakres prac obejmował gruntowną przebudowę od lat nieremontowanego budynku szkoły, wraz z dostosowaniem go dla potrzeb osób wykluczonych, przebudowę sanitariatów, w tym wykonanie nowych z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, wykonanie zaplecza kuchennego i zmywalni naczyń wraz z montażem wyposażenia, umożliwiającego bezpośrednie wydawanie posiłków dzieciom. Przebudowano wejścia do szkoły, dokonano termomodernizacji budynku, w tym wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, dokonano modernizacji pokrycia dachowego. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania i technologię kotłowni, wykonano instalację CWU i elektryczną.

Modernizacja Domu Ludowego w Potakówce

Gmina Tarnowiec zakończyła prace nad realizacją zadania pn.: "Modernizacja Domu Ludowego w Potakówce" ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja przyczyniła się do rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury poprzez wykonanie kompleksowego zakresu prac prac budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, odwodnieniu, budowy centralnego ogrzewania, wykonanie zabudowy pomieszczenia zaplecza magazynowego, zakup i montaż tablicy informującej o atrakcjach turystycznych Gminy Tarnowiec.

Platforma e-usług publicznych w Gminie Tarnowiec - dofinansowanie

Gmina Tarnowiec uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Platforma e-usług publicznych w Gminie Tarnowiec”. Środki na jego realizację pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027, priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja.

Dofinansowanie dla Gminy Tarnowiec - Program "Umiem pływać"

Gmina Tarnowiec otrzymała środki finansowe na realizację zadania pn.: "Mistrzowie Wody: Pływamy razem w gminie Tarnowiec". 

Podpisanie umowy na Modernizację budynku o funkcji społecznej i dla OSP w miejscowości Wrocanka

16 maja 2024 r. Wójt Gminy Tarnowiec Pani Agata Augustyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Anety Świdrak, podpisała umowę na zadanie pod nazwą „Modernizację budynku o funkcji społecznej i dla OSP Wrocanka”.

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnowcu dla której organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec

Najlepsi sportowcy Gminy Tarnowiec nagrodzeni!

13 maja 2024 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu miało miejsce uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień Wójta Gminy za osiągnięcia i promocję kultury fizycznej i sportu na terenie naszej gminy za 2023 r.

Informacja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie w związku z koniecznością wykonywania corocznych zabiegów odchwaszczających informuje o planowanych opryskach terenu wzdłuż linii kolejowych.

Noc muzeów - 10 maja 2024

Oferta Muzeum Regionalnego w Jaśle na Noc muzeów - 10 maja 2024

Urząd Gminy w Tarnowcu podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącą możliwości przyjęcia w użytkowanie przejazdów kolejowo drogowych w miejscowości Gliniczek – 2 przejazdy oraz w miejscowości Tarnowiec