Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Miło nam poinformować, że w związku z uruchomieniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego nowej edycji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 Gmina Tarnowiec tym razem do uczestnictwa zgłosiła sołectwo Roztoki.

Budowa peronu pasażerskiego w m. Brzezówka

Informujemy mieszkańców, w szczególności mieszkańców sołectwa Brzezówka, że w dniu 15.03.2021 r. zwróciliśmy się z prośbą do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o ujęcie w "Programie budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020 – 2025" budowy przystanku kolejowego w miejscowości Brzezówka.

Demonstracyjna wersja aplikacji spisowej

Zachęcamy do zapoznania się z aplikacją spisową w wersji demonstracyjnej, która znajduje się na stronie internetowej.

Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim Sołectw Gminy Tarnowiec składamy podziękowanie za trud, wysiłek i zaangażowanie w sprawowaniu funkcji społecznej i życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym, poszanowania społecznego oraz satysfakcji z pełnienia funkcji.

Zmarł ks. prał. Tadeusz Balawender

Z przykrością informujemy, że w niedzielę, 7 marca 2021 r., w wieku 89 lat, zmarł ks. prał. Tadeusz Balawender, emerytowany proboszcz Parafii w Łubnie Opacym, rezydujący w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

UWAGA - wilki

W związku z otrzymanymi sygnałami o wilkach widzianych w miejscowościach Czeluśnica i Wrocanka prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Uczennice laureatkami konkursu "Co drzewo widziało"

Miło nam poinformować, że w Urzędzie Gminy Tarnowiec miało miejsce wręczenie nagród laureatkom ekologicznego konkursu literackiego "Co drzewo widziało". Konkurs literacki o tematyce ekologicznej organizowany był przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

Internet Równych Szans

UPC Polska wspólnie z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju uruchomił akcję społeczną INTERNET RÓWNYCH SZANS dla rodzin wielodzietnych będących pod opieką Jednostek Samorządu Terytorialnego realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny. 3000 rodzin otrzyma bezpłatny roczny internet.